Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔHMAΡΧΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Ετήσιος Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Ο απολογισμός του κ. Κοτσάκη έχει ως εξής:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Στη σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται ο ετήσιος απολογισμός, και όπως κάθε χρόνο από την 1η Ιανουαρίου 2007 που ανέλαβα την ευθύνη και τη θέση του Δημάρχου Κομοτηνής έτσι και εφέτος προκαλώ αυτή τη συνεδρίαση για την περιγραφή των έργων και των δημοτικών πολιτικών.

Θα προσπαθήσω να είμαι ιδιαίτερα συνοπτικός για τον ετήσιο απολογισμό του έτους 2009, της τρίτης χρονιάς της θητείας μας, αλλά παρά ταύτα είμαι υποχρεωμένος επειδή ήδη διανύουμε τον τέταρτο χρόνο της θητείας της Σύγχρονης Πόλης να επεκταθώ σε στοιχεία, ποσοτικά και ποιοτικά και των τριών ετών, δηλαδή της περιόδου 2007-2009.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η ανάληψη της ευθύνης του Δημάρχου την 1η Ιανουαρίου 2007 και η θητεία μας έως σήμερα είχε να ξεπεράσει εμπόδια και να περάσει μέσα από συμπληγάδες, τις οποίες εκ του αποτελέσματος γίνεται ολοφάνερο ότι υπερκεράσαμε επιτυχώς. Συγκεκριμένα:

1ο το μεσοδιάστημα από το τρίτο στο τέταρτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, δηλαδή την ανεπάρκεια εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων με χαρακτηριστικότερη την αναμονή εγκρίσεων έργων και μελετών που έχουμε υποβάλει στο ΕΣΠΑ,

2ο τη διοικητική μεταρρύθμιση, τις ρυθμίσεις που επέβαλε ο Νόμος 3463 του 2006, του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και ο 3230 του 2004 που επέβαλε τη διοίκηση μέσω στόχων δηλαδή τη μέτρηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την ανάγκη ριζικών θεσμικών προσαρμογών και μεταρρυθμίσεων.

3ο την τραγική διοικητική και οικονομική κατάσταση του Δήμου που παραλάβαμε. Καταχρεωμένες δημοτικές επιχειρήσεις χωρίς ισολογισμούς, προσωπικό χωρίς συμβάσεις, μια ΔΕΥΑΚ της οποίας σήμερα στελέχη έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, κακή και ελλιπής οργάνωση και διοίκηση, εκτός ορισμένων τομέων που οι επικεφαλής της απερχόμενης διοίκησης ήσαν υπεύθυνοι και λειτουργούσαν με διαφάνεια, όση φυσικά μπορούσαν μέσα στο γενικό μπάχαλο της περιόδου 2002-2006.

4ο την χειρότερη δημοσιονομική κρίση του Ελληνικού κράτους και ακόμα περισσότερο την κατάρρευση του κοινωνικού ιστού προστασίας των αδυνάτων, την ολοένα και περισσότερο διολίσθηση των Ελλήνων Πολιτών στη φτώχεια.

Κυρίες και κύριοι ,

δεν χρησιμοποιώ ως άλλοθι τα εμπόδια που βρήκαμε και που αντιμετωπίσαμε. Δε με εξέλεξε η πλειοψηφία των συμπολιτών για να απαριθμώ εμπόδια αλλά για να τα ξεπερνώ. Και δε χρειαζόμαστε άλλοθι γιατί εμείς έχουμε έργο, γιατί εμείς έργο κάναμε και κάνουμε.

Αναφέρομαι στα εμπόδια γιατί οι προθέσεις, το έργο και τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογηθούν σε σχέση με το σημείο εκκίνησης. Και αυτό ήταν υπό του μηδενός, δυστυχώς.

Και βέβαια δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο μεγαλύτερο εμπόδιο που ξεπεράσαμε, στο μεγαλύτερο αντίπαλο που αντιμετωπίσαμε, και που θα μου επιτρέψετε εδώ να χρησιμοποιήσω πρώτο ενικό, στον αντίπαλο που έπρεπε να νικήσω και μόχθησα για να το πετύχω.

Αναφέρομαι στη νοοτροπία.

Στη νοοτροπία της ελάσσονος προσπάθειας, της αρπακτής, της αδιαφάνειας, του πρόχειρου και του μπάχαλου.

Ήταν η νοοτροπία το μεγάλο εμπόδιο, το ανυπέρβλητο έως χθες για το οποίο χρειάστηκα χρόνο, υπομονή και πολλή δουλειά για να την αλλάξω.

Την νοοτροπία και την κουλτούρα των πεποιθήσεων περί πολιτικής, περί δήμου που κυριαρχούσαν μεταξύ των πολιτευόμενων και που είχαν αναγκάσει τους πολίτες να ακολουθούν στο ρυθμό της συναλλαγής.

Της αντίληψης που θέλει τα δικαιώματα των πολιτών να βαφτίζονται χάρες από τους δημοτικούς άρχοντες και να παρέχονται με αντάλλαγμα την ψήφο τους.

Της νοοτροπίας που εξέφραζε την αντίληψη που καθιστά κάθε πολίτη που είναι έντιμος, ειλικρινής, νοικοκύρης έρμαιο της εξουσίας μόλις την συναντά.

Να γίνεται ο πολίτης αντικείμενο μικρών ή μεγάλων εκβιασμών, να παρακαλά για να του παρέχουν βασικές του ανάγκες, το δρόμο μπροστά από το σπίτι του, το πεζοδρόμιο, τον κάδο σκουπιδιών, μια θέση εργασίας για το παιδί του, ακόμα και το πιστοποιητικό.

Την αντίληψη, που ο προηγούμενος Δήμαρχος με την ανοχή κάποιων συνεργατών του ή και την συναίνεση ορισμένων εξ αυτών και ενίοτε την συνεργασία μερικών εμπότισε σε ένα μέρος των εργαζόμενων στο δήμο και κυρίως ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας.

Είναι η ίδια αντίληψη που θέλει τον μουσουλμάνο συμπολίτη μας και τον παλιννοστούντα, επειδή δεν μιλά και κυρίως δεν γράφει τα ελληνικά να πρέπει να παρακαλά τον δημοτικό σύμβουλο ή το γραφείο δημάρχου για ένα πιστοποιητικό, για μια άδεια, για μια αίτηση.

Είναι η αντίληψη του πάρε-δώσε, που όλα αγοράζονται αφού κάποιος τα πουλάει, και αυτός ο κάποιος είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος.

Είναι η αντίληψη που θέλει τον Δήμαρχο να διχάζει, να χωρίζει σε αριστερούς και δεξιούς τους πολίτες, σε δικούς μου και ξένους. Είναι η αντίληψη που επί σειρά ετών γαλούχησε την κοινωνία μας.

Ευτυχώς όμως η μεγάλη πλειοψηφία των Κομοτηναίων αντέδρασε και το 2006 ζήτησε και πέτυχε την αλλαγή, την εντολή αλλαγής.

Αυτή την εντολή πήρα, αυτήν την εντολή εφήρμοσα.

Άλλαξα τη νοοτροπία, υπαλλήλων, στελεχών, αιρετών και πολιτών που με φοβικότητα ζητούσαν την ελεύθερη και απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Και όλα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, καθαρότητας και δικαιοσύνης.

Στο διαδίκτυο του Δήμου οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων, του Δημάρχου και όλων όσων διαχειρίζονται τη δημοτική περιουσία.

Παντού ορκωτοί ελεγκτές, παντού έλεγχος για τη διαχείριση κάθε ευρώ δημοτικού χρήματος ή δημοτικής περιουσίας.

Σύστημα αξιολόγησης των δημοτικών πολιτικών ώστε κάθε δημότης να μπορεί να αξιολογήσει και να καταθέσει προτάσεις αλλά και κριτική.

Και το τακτικό προσωπικό βρήκε το Δήμαρχο σύμμαχο και κριτή αλλά δίκαιο κριτή. Νέο οργανόγραμμα, σύγχρονο που φτιάχτηκε το 2008 και σήμερα με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ διαπιστώνει και ο πλέον κακόβουλος αναγνώστης ότι το υποχρεωτικό εμείς το είχαμε προαιρετικά φτιάξει.

Και η πόρτα του Δημάρχου σε όλους ανοιχτή. Κανείς, κανείς συμπολίτης δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι τον αδίκησα ή τον ευνόησα για κομματικούς ή προσωπικούς λόγους.

Και δεν φείδομαι του κόστους όταν η κυβέρνηση αποφάσισε, και μάλιστα μια κυβέρνηση αντίθετη ιδεολογικοπολιτικά από εμένα, να παύσει τις συμβάσεις και να περάσει σε διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Συγκέντρωσα τους απολυόμενους και τους ευχαρίστησα, δεν φοβήθηκα το πολιτικό κόστος και πολύ περισσότερο δεν έκανα σπέκουλα κομματική.

Αλλά και όταν βρήκα το 2007 το Δήμο να χρωστά σε μικροεπαγγελματίες και εμπόρους 5 εκατομμύρια ευρώ πήρα το κόστος να δανειστώ από τράπεζες και να ξοφλήσω τους συμπολίτες.

Αλλά και όταν χρειάστηκε να διαλέξω το κουκούλωμα από τη δικαιοσύνη, να αποκρύψω τι βρήκα και τι οι συνάδελφοι που συμμετείχαν ως μειοψηφία την περίοδο 2002-2006 στο ΔΣ της ΔΕΥΑΚ αποκάλυψαν, διάλεξα τη δικαιοσύνη και έστειλα στον εισαγγελέα πράξεις και παραλείψεις.

Και δεν κατηγόρησα κανένα της προηγούμενης διοίκησης έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία απαγγελίας των κατηγοριών.

Ήδη οι δύο από τις τρεις υποθέσεις πήραν το δρόμο του δικαστικού ακροατηρίου και φυσικά εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου οι αιρετοί που ο εισαγγελέας κατηγορεί να αθωωθούν πανηγυρικά.

Δεν θα έχω τότε χάσει αντίθετα θα είμαι διπλά κερδισμένος.

Γιατί αφενός θα έχω στείλει τα μουρμουρητά της κοινωνίας στην έρευνα της δικαιοσύνης γιατί δεν κουκουλώνω, δεν κρύβω τα βρόμικα κάτω από το χαλί, αλλά θα είμαι διπλά ευχαριστημένος γιατί οι συνάδελφοί μου αιρετοί της μειοψηφίας, και ο προκάτοχός μου κ. Βαβατσικλής, θα είναι επαξίως δίπλα μας καθαρός και όχι σπιλωμένος από τα κουτσομπολιά και τις φήμες.

Κατά το ίδιο τρόπο δεν δίχασα, δεν χώρισα αλλά ένωσα όλες τις δυνάμεις τις Κομοτηνής. Με διάλογο και διαφάνεια, με διαβούλευση όπως με τον εμπορικό σύλλογο, τους ξενοδόχους, τους επαγγελματίες όλα τα θέματα αιχμής όπως το παραεμπόριο, τη παράνομη στάθμευση. Ποτέ δεν είπα ότι όλα γίνονται τέλεια αλλά υποσχέθηκα ότι κάθε μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι και αυτό είναι κοινός τόπος για την συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Πιστεύω ότι ο ρόλος του Δήμου, το καθήκον του Δημάρχου, εάν εξαντλείται σε μια πολιτική απόφαση και δράση, αυτή είναι η στήριξη στους συνδημότες που την περιμένουν και τη χρειάζονται.

Η χρηστή και νοικοκυρεμένη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας και των δημοτικών πόρων που ασκούμε από την 1η Ιανουαρίου 2007 μας έδωσε το 2009 και το 2010 αλλά και το 2011 τη δυνατότητα να στηρίξουμε τους αδύναμους οικονομικά Κομοτηναίους.

Γιατί η οικονομική δυσβάστακτη πραγματικότητα που βιώνει κάθε ελληνικό νοικοκυριό απειλεί την κοινωνική μας συνοχή.

Γι αυτό, ανεξάρτητα των ευθυνών και των υπευθύνων, σήμερα περισσότερο από ποτέ η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποκτά ρόλο και λόγο για την υποστήριξη των αδυνάμων οικονομικά συμπολιτών μας.

Γι αυτό από το 2008 – πρώτη η Κομοτηνή σε ολόκληρη τη χώρα – απαλλάξαμε από τα Δημοτικά Τέλη όλους τους συνδημότες με ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, και το 2010 με ετήσιο εισόδημα έως 15.000 ευρώ, καθώς και τις ειδικές ομάδες των πολυτέκνων, τριτέκνων, των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες καθώς και των χαμηλόμισθων εργατών της ΕΑΣ και της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας.

Εξακόσιες οικογένειες συμπολιτών μας έσωσαν κατά μέσο όρο 100 ευρώ ετησίως για την κάλυψη βιοτικών τους αναγκών.

Γι αυτό από το 2009 απαλλάξαμε από την καταβολή τροφείων & διδάκτρων όλους τους συνδημότες με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ, με παράλληλη μείωση 30% για όλους τους υπολοίπους, στους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Δημοτικούς Σταθμούς, στη Δημοτική Σχολή Χορού, στο Δημοτικό Ωδείο και στις Δημοτικές Κατασκηνώσεις «Γ. Παπαδριέλλης».

Διακόσιες και πλέον οικογένειες συμπολιτών μας έσωσαν κατά μέσο όρο 300 ευρώ για την κάλυψη βιοτικών τους αναγκών.

Γι αυτό αντί των πολυήμερων και πολυέξοδων εκδηλώσεων για τα ΕΛΕΥΕΘΕΡΙΑ 2010 περιοριστήκαμε σε πενταήμερες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή μόνον του πλουσιότατου τοπικού μας δυναμικού, διαθέτοντας το ποσό των 100.000 ευρώ, επιπλέον των προϋπολογισμένων, για τη λειτουργία του νεοσύστατου Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Στέγης Σίτισης.

Πεντακόσιες και πλέον οικογένειες συμπολιτών μας αποκτούν τη δυνατότητα, στο τέλος του Ιουλίου που αρχίζει η κανονική του λειτουργία, να προμηθεύονται τρόφιμα σώζοντας κατά μέσο όρο 500 ευρώ ετησίως.

Γι αυτό ενδυναμώσαμε τη λειτουργία του ιατροκοκοινωνικού κέντρου, γι αυτό ενδυναμώσαμε τα δημοτικά ιατρεία, γι αυτό ακόμα και μεμονωμένες περιπτώσεις συμπολιτών μας που ατύχησαν τις αντιμετωπίζουμε

Και όλα αυτά όταν από την 1η Ιανουαρίου μειώθηκαν τα έσοδα του Δήμου κατά 25%, όταν από τον Απρίλιο λόγω Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν υπάρχουν συμβασιούχοι και μειώθηκε το προσωπικό κατά 100 περίπου άτομα, όταν στο πρώτο εξάμηνο χάσαμε περίπου 30 εργαζόμενους στην καθαριότητα που χρηματοδοτούνταν μέσω ΟΑΕΔ και δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις τους, όταν εντός του Ιουνίου έληξαν οι συμβάσεις των stage.

όταν δήμοι μεγάλοι και βιώσιμοι έως χθες, σήμερα δεν έχουν να πληρώσουν το τακτικό τους προσωπικό,

εμείς είμαστε εδώ νοικοκυρεμένοι και συνεπείς, αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα γιατί από το 2007 φτιάξαμε ένα δήμο πρότυπο διαδικασιών και λειτουργιών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνδημότες,

αυτά τα τρία χρόνια έχω με υπομονή και περίσσευμα ανοχής δεχθεί ανήκουστες επιθέσεις, μηδενισμό του έργου, συκοφαντίες, ύβρεις και λασπολογίες.

Δεν με αγγίζουν, πέφτουν στο κενό, και όχι από εμένα αλλά από τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού της Κομοτηνής.

Γι αυτό τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, τους ευχαριστώ που συμμετέχουν, ελέγχουν και έτσι κανείς δεν μπορεί να τους γελάσει, κανείς λασπολόγος δεν μπορεί να τους επηρεάσει.

Κύριοι της μειοψηφίας σας το έχω ξαναπεί, εγώ δεν ήρθα στο Δήμο για να περάσω την ώρα μου, να βγάλω λεφτά ή να χορτάσω εξουσία.

Εμένα με έστειλε η πλειοψηφία των συμπολιτών και με έστειλε γιατί με εμπιστεύτηκε να βάλω μια νέα αρχή, να αλλάξω την Κομοτηνή, να την φτιάξω αντάξια των ικανοτήτων τους και των φιλοδοξιών τους.

Δεν ήρθα να υπηρετήσω κομματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες.

Υπηρετώ την Κομοτηνή πάνω και έξω από μικρότητες και εφήμερα. Γι αυτό συμμαζέψαμε τα ασυμμάζευτα, τα χρέη, την κακοδιαχείριση, την σπατάλη.

Πράττω με ευσυνειδησία και στιβαρότητα, και αυτό θα πράξω και την επομένη του 2010, την 1η Ιανουαρίου του 2011 όταν η πλειοψηφία θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό μου, σε εμένα και τους συνεργάτες μου.

Γιατί εγώ συνεχάρη τον Πρωθυπουργό δημόσια για την νομοθετική πρωτοβουλία ενδυνάμωσης της αυτοδιοίκησης, εφόσον πιστεύω ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ευημερία των συμπολιτών μας.

Γιατί εγώ δεν παίζω με μπλε και πράσινα ανθρωπάκια αλλά εγώ συμμαχώ με τους πολίτες για την Κομοτηνή και μόνο για αυτή.

Γιατί ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» συνιστά ένα βήμα δημοκρατίας, είναι ένας θεμέλιος λίθος της νέας αρχιτεκτονικής της χώρας. Η ίδρυση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης ενισχύουν τη συμμετοχή, ενδυναμώνουν τον έλεγχο, αποκεντρώνουν την εξουσία, αναβαθμίζουν τα δικαιώματα του «εκλέγειν και του εκλέγεσθαι» .

Αλλά γι αυτό στο νέο Δήμο Κομοτηνής απαιτούνται αιρετοί με πίστη στη δημοκρατία και όχι στη φαυλότητα.

Με γνώση και ικανότητα και όχι μικροπολιτικάντες με μπαλώματα.

Αιρετοί που έχουν αποδείξει ότι με καλές προθέσεις, γνώση, ικανότητα και σκληρή δουλειά μπορούν να φέρουν αποτελέσματα.

Γιατί μόνον η αρχή έγινε με την ψήφιση του Νόμου.

Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και κυρίως η οικονομική αυτοτέλεια της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης απαιτούν γενναίες αποφάσεις από την κεντρική κυβέρνηση και διοίκηση.

Αλλά εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας γιατί πιστεύουμε στην αλλαγή, στην εξέλιξη, στην πρόοδο, ιδιαίτερα σήμερα που οι δυσκολίες μας λυγίζουν, που η οικονομική κατάσταση μας αρπάζει τις ελπίδες.

Εμείς θα είμαστε εδώ για να δίνουμε ένα χέρι αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, ανθρωπισμού και προόδου.

Και με την ευκαιρία του σημερινού απολογισμού θέλω για άλλη μια φορά να καλωσορίσω ως πολίτες του Δήμου Κομοτηνής τους συμπολίτες των Δήμων Αιγείρου και Σιδηροχωρίου.

Τους διαβεβαιώνω και σήμερα ότι όλοι δουλεύουμε συλλογικά και αποτελεσματικά ώστε η μετάβαση να είναι ομαλή και ασφαλής.

Ο Δήμος Κομοτηνής διαθέτοντας τις δομές και τις διαδικασίες, και εφαρμόζοντας δημοτικές πολιτικές που τα τελευταία χρόνια τον έφεραν στην πρωτοπορία σε ολόκληρη τη χώρα, είναι έτοιμος.

Είναι έτοιμος να επεκτείνει με ομαλότητα και ασφάλεια τις υπηρεσίες και τις πολιτικές του στους νέους του Δημότες.

Ως Δήμαρχος Κομοτηνής, με την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των συμπολιτών που φιλοδοξώ να έχω στις εκλογές του Νοεμβρίου, η ευθύνη μου από την 1η Ιανουαρίου 2011 απλώνεται από το κέντρο της Κομοτηνής έως τον μικρότερο οικισμό και τη πιο απομακρυσμένη γειτονιά.

Ο νέος Δήμος Κομοτηνής είναι μια πραγματικότητα την οποία καλούμαστε όχι απλώς να διαχειριστούμε αλλά να της δώσουμε ένα περιεχόμενο που θα εγγυάται την ευημερία των πολλών, όλων των πολιτών.

Πέρα και έξω από μικροπολιτικά συμφέροντα, από κομματικές ταυτότητες, μας ενώνει ο Νέος Δήμος Κομοτηνής, μας ενώνει το καθήκον και η υποχρέωση να φτιάξουμε μια κοινωνία που θα αγκαλιάζει όλους του Δημότες, όλους μας.

Και καλώ και εσάς, ορισμένους από την μειοψηφία που αποδεδειγμένα από τα πεπραγμένα τους δεν παρασύρθηκαν, παρότι δεν έλεγξαν και δεν κατήγγειλαν τον κ. Βαβατσικλή και τη νοοτροπία του, τους καλώ να ξεπεράσουν σήμερα, τώρα σύνορα πλασματικά, ιδεολογικοπολιτικές κατασκευές, να αφήσουν πίσω κόμματα που θυμίζουν στρατόπεδα συγκέντρωσης και να συμπορευτούν μαζί μου, σε μια πορεία που πάνω από όλα είναι η Κομοτηνή, στη θεμελίωση του νέου Δήμου Κομοτηνής, στην οικοδόμηση της Κομοτηνής του 2020.

Η κοινωνία προχωρά μπροστά. Εμένα με εμπιστεύονται και με επιλέγουν για Δήμαρχο της πόλης, για Δήμαρχο της Κομοτηνής, και τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, συμπολίτες πέρα και έξω από ιδεολογικά φράγματα και κομματικά χρίσματα.

Όπως ακριβώς έκανα με τον σημερινό Πρωθυπουργό και μπορεί ο καθένας από εσάς να το διαπιστώσει με την απλή ανάγνωση της επιστολής που του παρέδωσα και φυσικά δημοσιοποίησα.

Γιατί τολμώ να βάζω την Κομοτηνή πάνω από κομματικά οφέλη. Γιατί εγώ πιστεύω στους ανθρώπους και δεν το τους διχάζω. Γιατί η πλειοψηφία των συμπολιτών μας προχωρούν μπροστά από τα τερτίπια των κομμάτων τους και είναι κρίμα ορισμένοι από εσάς να εγκλωβίζεστε σε αυτά και να μην είστε μαζί, για να ολοκληρώσουμε την αλλαγή και πρωτίστως να προχωρήσουμε στην δημιουργία μιας γειτονιάς δίκαιης, ανθρώπινης, ασφαλούς και ευημερούσας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι η Σύγχρονη Πόλη κέρδισε την εμπιστοσύνη το 2006 και δούλεψε σκληρά για να θεμελιώσει μια Κομοτηνή που μάχεται, μια Κομοτηνή που κερδίζει, μια Κομοτηνή που οι άνθρωποι ανεξαρτήτως πεποιθήσεων έχουν ευκαιρίες, για μια Κομοτηνή που ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες, για ένα Δήμαρχο που μπορεί να φέρνει αποτελέσματα.

Αλλά ας πάρουμε τα έργα ένα προς ένα ανά άξονα του επιχειρησιακού μας σχεδίου, αυτού του σχεδίου που η μειοψηφία εγκλωβισμένη δεν ψήφισε.

Ένα σχέδιο που εφαρμόστηκε απέναντι στους «αρμόδιους», τους «συναρμόδιους» & τους «αναρμόδιους». Ένα σχέδιο που εμείς προτάσσουμε τον Πολίτη που αποφασίζει για την ζωή του, την πόλη του, τη γειτονιά του, το Δήμο.

Ένα πρόγραμμα που στην πλήρη ανάπτυξή του σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε πέντε βασικούς και κεντρικούς άξονες:

1ος «Κομοτηνή, Ανθρωποκεντρική Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Τοπικής Διακυβέρνησης & Πολιτικού Πολιτισμού Εμπιστοσύνης

2ος «Κομοτηνή, Δίκαιη Κοινωνία» :Δημοτικές Πολιτικές Υγείας – Πρόνοιας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού

3ος «Κομοτηνή, Πράσινη Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Μεταφορών & Επικοινωνιών – Πρασίνου – Πολεοδομίας – Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Διαχείρισης Απορριμμάτων & Καθαριότητας

4ος «Κομοτηνή, Βιώσιμη Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης – Απασχόλησης – Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας

5ος «Κομοτηνή, Ανταποδοτική Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – Οργάνωσης – Προστασίας & Ασφάλειας

Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 184 έργα και δράσεις προϋπολογισμού 65 εκ. ευρώ, δηλαδή δημοτικές πολιτικές εκ των οποίων έχουν ήδη υλοποιηθεί περισσότερα από 125, προϋπολογισμού 30 εκ ευρώ παρότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα κοινοτικά κονδύλια και το ΕΣΠΑ.

Αλλά εκτός της κοινωνικής πολιτικής στην οποία εκτενώς αναφέρθηκα χαρακτηριστικά να σας αναφέρω στον αθλητισμό, που πολλαπλασιάσαμε τους συμμετέχοντες στον μαζικό αθλητισμό, 1150 άτομα, αναβαθμίσαμε τις υποδομές, όπως του κλειστού γυμναστηρίου και του κολυμβητηρίου που κοσμούν την πόλη, αλλά και 6 νέα γήπεδα χόρτου και άλλες μικρές και μεγάλες υποδομές.

Φυσικά ουδείς λησμονεί την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων όπως τα Ηροδίκεια και το τριήμερο αφιέρωμα στους συμπολίτες με αναπηρία.

Αλλά και για τον πολιτισμό, οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι γιορτές νεολαίας, η αναβάθμιση των Ελευθερίων και όλες οι μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις υποστήριξης των πολιτιστικών δρώμενων του Δήμου μας.

Και φυσικά ποιος δεν βλέπει το χειμερινό αλλά και το θερινό ΔΗΠΕΘΕ που συντηρήθηκαν και αναβαθμίστηκαν, πέραν από την ποιότητα των παραστάσεων.

Βγάλαμε την Κομοτηνή εκτός Ροδόπης. Με τις εκστρατείες διαφήμισης και προβολής σε μεγάλα πορταλ, στα γειτονικά αεροδρόμια, αλλά για τη τουριστική προβολή η λειτουργία των Μουσείων μας, το τουριστικό τρενάκι, τα καρτ ποστάλ και όλο το υλικό επικοινωνίας που αυξάνει την τουριστική κίνηση ιδιαιτέρως του Σαββατοκύριακου και φυσικά δίνει ταυτότητα στη πόλη. .

Αλλά σηματοδοτήσαμε το 2010 τόσο με την εκστρατεία ενάντια στις εξαρτήσεις και τα ναρκωτικά όσο και με την πράσινη οικονομία. Όταν εμείς συμπεριλάβαμε στο επιχειρησιακό μας σχέδιο το 2008 τον Απρίλιο την πράσινη οικονομία, μιλώντας για την Κομοτηνή – Πράσινη Κοινωνία τότε δεν ήταν μόδα, δεν είχε σχεδόν κάν προβληθεί από τον Γιώργο Παπανδρέου. Και αυτό δείχνει ότι εμείς βλέπουμε μπροστά, μακριά και δεν μένουμε στα μικρά και τα κοντόφθαλμα.

Επίσης ενδεικτικά για την καθαριότητα και την ποιότητα ζωής, το νοικοκύρεμα του ΧΥΤΑ, η λειτουργία του κυνοκομείου, η προστασία του δάσους της Νυμφαίας, η πιλοτική εφαρμογή υπόγειων κάδων, ο εκσυγχρονισμός και το νοικοκύρεμα της υπηρεσίας καθαριότητας, με έναν νέο στόλο απορριμματοφόρων, πλυστικών, χειραμαξίων κλπ

Φυσικά κανείς δεν ξεχνά την διοικητική αναδιάθρωση και σα δίνω μόνο ένα παράδειγμα. 50 τηλεφωνικές γραμμές και εκατοντάδες ευρώ στο καλάθι των αχρήστων. 50.000 ευρώ εξοικονομήσαμε ετησίως από την ενιαία γραμμή και το νοικοκύρεμα των τηλεφωνικών συνδέσεων.

Αλλά και στα τεχνικά έργα να αναφέρω ενδεικτικά τα μεγαλύτερα, εκτός των ετήσιων συντηρήσεων:

Η επέκταση του Βιολογικού καθαρισμού για 75000 κάτοικοι, η αποπεράτωση της μελέτης του Φράγματος των Συμβόλων, το Κλειστό Γυμναστήριο 4ου Γυμνασίου, το Πάρκο Αγ. Παρασκευής, η Δημοτική Υπαίθρια Αγορά, το Εκπαιδευτήριο της Οδ. Βενιζέλου, η Καπναποθήκη, η Τσανάκλειος, οι κερκίδες του Γηπέδου, η Στέγη ΑΜΕΑ & Σίτισης, οι αλλαγές δικτύων ύδρευσης οικισμών, οι Συντηρήσεις Εκπαιδευτηρίων συμπεριλαμβανομένων των Μειονοτικών, το Μουσείο Καραθεοδωρή, τα νέα Πεζοδρόμια και η υπογειοποίηση εναέριων δικτύων ΔΕΗ, οι αρτηρίες Καρυδιά – Κομοτηνή ,, Κομοτηνή – Οικισμός παλιννοστούντων Υδραγωγείο – Κομοτηνή Π. Οδό Ξάνθης και άλλα πολλά μικρά αλλά σημαντικά.

Φυσικά τα τεχνικά προγράμματα είναι εδώ, όλοι μπορούν να ελέγχουν, να υπολογίσουν και κυρίως οι πολίτες γνωρίζουν.

Δεν υποστηρίζω ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα, ότι φτιάξαμε την Κομοτηνή των ονείρων μας.

Όμως βάλαμε το θεμέλιο λίθο ενός σύγχρονου Δήμου που παρέχει υπηρεσίες και φυσικά λύσαμε πολλά από τα χρονίζοντα και δυσεπίλυτα μικρά και μεγάλα που ταλάνιζαν τους συμπολίτες μας.

Φίλες και Φίλοι

Ας προχωρήσουμε όλοι μαζί στο δρόμο της πολιτικής συμμετοχής, της κοινωνικής ευημερίας και της οικονομικής ανάπτυξης, ενωμένοι και αποφασισμένοι να πετύχουμε.

Εγώ αισθάνομαι την τιμή και την χαρά να εκπροσωπώ και να ηγούμαι ως πρώτος μεταξύ ίσων, ως πολίτης μεταξύ συμπολιτών μιας μεγάλης αναγεννητικής προσπάθειας.

Είμαι αποφασισμένος να δώσω όλη τη δύναμη της ψυχής μου να καταθέσω όλη την εμπειρία μιας ολόκληρης ζωής με στόχο να εκφράσω όλους εσάς με στόχο να φτιάξουμε μαζί ενωμένοι και αποφασισμένοι να πετύχουμε μια γειτονιά ανθρώπινη, σύγχρονη, ανεπτυγμένη.

Με συμμετοχή, πλουραλισμό και διαφάνεια.

Γι αυτό θα ζητήσω από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού μας που άσκησαν καθήκοντα από το 2007 έως σήμερα να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου τα πόθεν έσχες από το 2006 έως και του 2009, όπως θα πράξω και εγώ, και το ίδιο θα ζητήσω από όλους τους υποψηφίους Δημάρχους.

Ήρθε η ώρα να προτάξουμε το καθήκον και την προσφορά πάνω από τα μικρά υπηρετώντας τα μεγάλα.

Υπηρετώντας τον Πολίτη, τις ανάγκες και τα δικαιώματά του. Οικοδομώντας ένα Δήμο που παρέχει όλες τις ανέσεις και τις ευκολίες να ζεις, πιστεύοντας στον πολίτη και ακολουθώντας την πορεία.

Πολίτες για το Δήμο, Δύναμη Εμπιστοσύνης για τον Δήμαρχο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Advertisements

Ένα Σχόλιο

  1. Είναι πολύ λίγος Ο ΑΠΕΡΧΌΜΕΝΟς δΉΜΑΡΧΟς να ομιλεί για την πενταετία του κ. Βαβατσικλή. Δεν μιλώ για τα προηγούμενα χρόνια της θητείας Παπαδριέλλη. Οι κομοτηναίοι ξέρουν πολύ καλά, ποιός έκανε το μεγάλο άλμα και το μεγαλύτερο έργο στην πόλη μας.
    Έστω και τώρα που τελειώνει η θητεία του δεν μπορεί να πείσει και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ο λαός ας σκεφτεί και να πράξει το σωστό, δεν είναι ακόμη αργ΄΄α.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: