ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΤΣΑΚΗ


Σκληρή κριτική για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής δέχτηκε ο δήμαρχος Κομοτηνής Δημήτρης Κοτσάκης από όλες τις παρατάξεις τhς αντιπολίτευσης, κατά την διάρκεια της ειδικής απολογιστικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Στον απολογισμό του ο κ. Κοτσάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια για ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και βελτίωση των υπηρεσιών και υποδομών.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΩΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΣΑΚΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2007

Κυρίες και κύριοι

Αγαπητοί συνδημότες

Σήμερα λογοδοτούμε για την δημοτική μας πολιτική του χρόνου που πέρασε. Λογοδοτούμε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτών, των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων, των πολιτών, σε μια δημόσια και ειδική συνεδρίαση. Λογοδοτούμε για την στρατηγική, τις αποφάσεις, τις πράξεις και τις παραλείψεις της δημοτικής μας πολιτικής, αυτού του πρώτου και ομολογουμένως δύσκολου χρόνου δημοτικής διακυβέρνησης.

Όταν τον Οκτώβριο του 2007 η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, μας επέλεξε, μου ανέθεσε την ευθύνη και τη θέση του Δημάρχου Κομοτηναίων, είχα, μαζί με τους συνεργάτες μου, διαμορφώσει μια ρητή, μια συγκεκριμένη πρόταση διακυβέρνησης του Δήμου.

Μια πρόταση Δημοτικών Πολιτικών που στόχευε σε τρεις βασικούς άξονες:

 • Πρώτον την οικονομική και την διοικητική ανασυγκρότηση του Δήμου και των Υπηρεσιών του,
 • Δεύτερον την εκπόνηση μιας στρατηγικής της ανάπτυξης που θα προωθεί το Δήμο και τους Πολίτες του σε μια θέση ισχυρή και ανταγωνιστική στην Ροδόπη, στη Θράκη και στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, και
 • Τρίτον την εφαρμογή ενός ευρύτατου, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων και επιλογών που θα αποκαθιστούν την κοινωνική ισότητα, την ισονομία, τις διαφορές που καλλιέργησαν οι διακρίσεις της κομματικής και μικροπολιτικής δημοτικής πολιτικής των προηγούμενων ετών. Πόλη και οικισμοί, πράσινοι και κόκκινοι, δεξιοί και αριστεροί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, πλούσιοι και φτωχοί, η άρση των ανισοτήτων, η παροχή των ευκαιριών αποτελούσε τον τρίτο και τον σπουδαιότερο στόχο μας.

Όταν τον Οκτώβριο του 2007 οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν να διαμορφώσουμε τους όρους και τις συνθήκες διαβίωσής τους, είχαμε όραμα, σχέδιο, πρόγραμμα και ανθρώπους για να τα υλοποιήσουν.

Το όραμα και το σχέδιο μιας Κομοτηνής στην οποία δεν θα πρωταγωνιστούν τα κόμματα, δεν θα πρωταγωνιστεί η μικροπολιτική, δεν θα πρωταγωνιστούν οι διακρίσεις, δεν θα πρωταγωνιστεί η εμπορευματοποίηση των δικαιωμάτων του πολίτη, η συναλλαγή, ψήφησέ με για να σου φτιάξω το δρόμο ή το πεζοδρόμιο. Μια Κομοτηνή στην οποία ο μοναδικός πρωταγωνιστής, ο κεντρικός ρόλος θα είναι ο άνθρωπος, ο πολίτης και οι ανάγκες του. Αυτή την Κομοτηνή σχεδιάσαμε, αυτή την Κομοτηνή οικοδομούμε.

Την Κομοτηνή που πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος, οι ανάγκες του, οι προσδοκίες του, η ατομική του ευτυχία και η ευημερία. Την Κομοτηνή πρωτεύουσα και ανταγωνιστική Μητρόπολη της Θράκης, της Ελλάδας, των Βαλκανίων. Την Κομοτηνή μια κοινωνία ευημερούσα, φιλελεύθερη, πολυπολιτισμική, δημοκρατική, συμμετοχική και βιώσιμη.

Στο Δήμο που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε η προϋπόθεση επιτυχίας, ο απόκρυφος στόχος, αυτός που βεβαιώνει τον παιδευτικό χαρακτήρα της πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η συμμετοχική δημοκρατία, είναι η σύνταξη και ανάδειξη μιας ενεργής κοινωνίας πολιτών.

Για εμάς ο σχεδιασμός, η απόφαση & η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Δήμου Κομοτηνής είναι ευθύνη του Πολίτη. Για εμάς ο σχεδιασμός, η απόφαση & η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της Κομοτηνής είναι ευθύνη του καθενός μας, όλων μας. Απέναντι στους «αρμόδιους», τους «συναρμόδιους» & τους «αναρμόδιους»  εμείς προτάσσουμε τον Πολίτη που αποφασίζει για την ζωή του, την πόλη του, τη γειτονιά του, το Δήμο.

Αυτό το όραμα, αυτό το πρόγραμμα, αυτές τις αρχές άσκησης εξουσίας, από την 1η Ιανουαρίου 2007 που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του Δήμου Κομοτηνής, αρχίσαμε να υλοποιούμε. Ένα σχέδιο το οποίο επεκτάθηκε, οριστικοποιήθηκε και αναπτύχθηκε σε συγκεκριμένες δημοτικές αποφάσεις και πολιτικές με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την τρέχουσα τετραετία.

Ένα πρόγραμμα που στην πλήρη ανάπτυξή του σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε πέντε βασικούς και κεντρικούς άξονες:Verdana;»>

1ος «Κομοτηνή, Ανθρωποκεντρική Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Τοπικής Διακυβέρνησης  &  Πολιτικού Πολιτισμού Εμπιστοσύνης

2ος «Κομοτηνή, Δίκαιη Κοινωνία» :Δημοτικές Πολιτικές Υγείας – Πρόνοιας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού

3ος «Κομοτηνή,  Πράσινη Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Μεταφορών & Επικοινωνιών  – Πρασίνου – Πολεοδομίας – Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Διαχείρισης Απορριμμάτων & Καθαριότητας

4ος «Κομοτηνή, Βιώσιμη Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης – Απασχόλησης – Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας

5ος «Κομοτηνή, Ανταποδοτική Κοινωνία» : Δημοτικές Πολιτικές Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης  – Οργάνωσης – Προστασίας & Ασφάλειας

Στην υλοποίηση του οράματος και του σχεδίου από την 1η Ιανουαρίου 2007, καθημερινά, συναντήσαμε και συναντούμε, υπερκεράσαμε και ξεπερνούμε πολλά μικρά και δυσεπίλυτα προβλήματα και εμπόδια. Προβλήματα και εμπόδια που δεν αποτελούν, δεν συνιστούν άλλοθι καθυστέρησης, πισωγυρίσματος, αναβολής.

Παρ’ ταύτα συνιστούν εμπόδια που καθημερινά ξεπερνούμε, υπερκερούμε.

Πρώτα από όλα η διοικητική ανεπάρκεια παρ’ όλη την πρόθεση των καλών μας υπαλλήλων, υλικοτεχνική ανεπάρκεια σε κτιριακή υποδομή, σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Ανυπαρξία δομών και διαδικασιών, κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, πότε, πως και γιατί. Κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματα του πολίτη, το επίπεδο της εξυπηρέτησής του. Κανείς δεν έχτισε τα προηγούμενα χρόνια δομές και διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών ποσοτικά επαρκών και ποιοτικά υψηλών.

Η αλήθεια είναι αντιληπτή δια γυμνού οφθαλμού: ο Δήμος Κομοτηνής, υπηρεσίες και εξειδίκευση προσωπικού, δομές και διαδικασίες, είναι σε επίπεδο μιας πόλης ολίγων χιλιάδων κατοίκων και με τις απαιτήσεις της δεκαετίας του ’80 και όχι του 21ου αιώνα, όχι της Κομοτηνής που πρωταγωνιστεί και σέβεται τον Πολίτη.

Ακόμα σημαντικότερο εμπόδιο η διαχειριστική ανεπάρκεια. Δημοτικές επιχειρήσεις χρεοκοπημένες, διαχειριστικά ελεγχόμενες, φορολογικά παράνομες, με διαδικασίες κρυψώνας. Χρέη, εκποιήσεις δημόσιας περιουσίας, ανυπόγραφες αποφάσεις, απευθείας αναθέσεις, απουσία ελέγχων, ακόμα και των επιβαλλόμενων από το νόμο, δαπάνες χωρίς παραστατικά, χωρίς ισολογισμούς, εργαζόμενοι χωρίς συμβάσεις.

Η αλήθεια είναι αντιληπτή και εδώ δια γυμνού οφθαλμού: στο Δήμο Κομοτηνής η διαχείριση της περιουσίας του έγινε τσαπατσούλικα, εν κρυπτώ και σε πολλές περιπτώσεις εκτός ορίων του νόμου και του θεσμικού πλαισίου. Στην Κομοτηνή του χτες, στην Κομοτηνή που παραλάβαμε πρωταγωνιστούσε η αδιαφάνεια, η ασυδοσία, η παρακμή.

Μικρό αλλά εξίσου σημαντικό με τα παραπάνω εμπόδια που συναντούμε και ξεπερνούμε είναι η απουσία ενός σχεδίου ανάπτυξης και η εφαρμογή του ό,τι λάχει άμα λάχει, όταν λάχει. Αυτός ήταν ο μπούσουλας της πολιτικής της απελθούσας δημοτικής ηγεσίας. Δεν μηδενίζω τα έργα ετών, αλλά έγιναν όλα χωρίς προγραμματισμό, χωρίς σχέδιο, χωρίς μελέτη και χρονισμό. Έργα έγιναν, αλλά πρόχειρα και ασύνδετα. Η ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που πρέπει να προκύπτει ως συνισταμένη, δηλαδή από τη συνέργεια των δημοτικών πολιτικών, να οικοδομεί προοδευτικά και όχι απλώς να κτίζει.

Οι πόροι που διαχειρίστηκε το χτες του δήμου ήταν αρκετοί για να οικοδομηθεί μια Κομοτηνή σύγχρονη και δημιουργική. Αλλά τελικά κτίστηκε μια πόλη που οι επενδύσεις, τα έργα όσα έγιναν και όπως έγιναν δημιούργησαν ανισότητες, γέννησαν προβλήματα περισσότερα από αυτά που έλυσαν, από αυτά που σκόπευαν να λύσουν.

Η αλήθεια είναι αντιληπτή και εδώ δια γυμνού οφθαλμού: στο Δήμο Κομοτηνής δεν αξιοποιήθηκαν οι πόροι για να παραχθούν υπηρεσίες και να ευημερούν οι πολίτες παρά μόνον για να διαχειριστούν και να παραχθούν πολιτικά κέρδη σε μια διαδικασία ατέρμονου ρουσφετιού και υπηρέτησης του μικροπολιτικού.

Και επειδή δεν θέλω να αδικώ κανένα, ρητά σας λέω ότι η παράταξη που απήλθε, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή καλές προθέσεις είχε, ικανότητες δεν είχε.

Όμως κυρίες και κύριοι, όλα τα παραπάνω είναι μικρά εμπόδια τα οποία ξεπερνούμε και σύντομα θα τα έχουμε αφήσει στο χτες, εκεί που ανήκουν, σε αυτούς που τα γέννησαν.

Το μεγάλο εμπόδιο, το ανυπέρβλητο έως σήμερα και για το οποίο χρειάζεται χρόνος και η κοινή προσπάθεια όλων μας είναι βαθύτερο, είναι παγιωμένο και δεν αρκεί να το ξεπεράσουμε αλλά πρέπει να το γκρεμίσουμε, να το εξαφανίσουμε.

Είναι η αλλαγή της νοοτροπίας, η αλλαγή της κουλτούρας, η κατάρρευση των πεποιθήσεων περί πολιτικής, περί δήμου που κυριαρχούν μεταξύ των πολιτευόμενων και που έχουν αναγκάσει τους πολίτες να ακολουθούν στο ρυθμό της συναλλαγής.

Είναι η αντίληψη που θέλει τα δικαιώματα των πολιτών να βαφτίζονται χάρες από τους δημοτικούς άρχοντες και να παρέχονται με αντάλλαγμα την ψήφο τους.

Είναι η αντίληψη που καθιστά κάθε πολίτη, που μέσα από την πόρτα του σπιτιού του είναι έντιμος, ειλικρινής, νοικοκύρης έρμαιο της εξουσίας μόλις τη συναντά. Να γίνεται αντικείμενο μικρών ή μεγάλων εκβιασμών, να παρακαλά για να του παρέχουν βασικές του ανάγκες, το δρόμο μπροστά από το σπίτι του, το πεζοδρόμιο, τον κάδο σκουπιδιών, μια θέση εργασίας για το παιδί του, ακόμα και το πιστοποιητικό.

Είναι η αντίληψη που θέλει τον μουσουλμάνο συμπολίτη μας, τον παλιννοστούντα, επειδή δεν μιλά και κυρίως δεν γράφει τα ελληνικά να πρέπει να παρακαλά τον αιρετό για ένα πιστοποιητικό, για μια άδεια.

Είναι η αντίληψη του πάρε-δώσε, του όλα αγοράζονται αφού κάποιος τα πουλάει.

Αυτή τη νοοτροπία πρέπει να γκρεμίσουμε. Αυτή την αντίληψη πρέπει να αλλάξουμε. Και αυτό θα γίνει φτιάχνοντας δομές, αυτό θα πραγματοποιηθεί εάν διασφαλίσουμε με αντικειμενικό τρόπο παροχής τους τα δικαιώματα τους.

Αυτό θα διασφαλιστεί εάν όλοι αποφασίσουμε ότι δεν μας αρκεί να συμμετέχουμε στη στημένη λοταρία , στον τροχό της τύχης για την παροχή βασικών δικαιωμάτων μας με την ελπίδα να είμαστε με τους κερδισμένους. Αυτό θα διασφαλιστεί εάν πιστεύουμε και θέλουμε οι δημοτικές πολιτικές που διασφαλίζουν βασικά μας δικαιώματα να είναι προαπαιτούμενο και διασφαλισμένες για όλους.

Και για να γίνει αντιληπτό από όσους θέλουν να σταθούν εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής, ανατροπής, εκσυγχρονισμού και προόδου, αυτός είναι ο βασικός μου στόχος και θα επιδιώξω την επίτευξη του ακόμα και εάν απολέσω τα εφήμερα, θα επιδιώξω την επίτευξη του με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος.

Αγαπητοί συμπολίτες, κυρίες και κύριοι

Σε αυτό πλαίσιο βάλαμε τις βάσεις και πετύχαμε πολλά μικρά και μεγάλα στο Δήμο, στην Κομοτηνή μας. Ανά άξονα πολιτικής, ανά τομέα δράσης σας αναφέρω τα σημαντικότερα:

Στον 1ο Άξονα «Κομοτηνή, Ανθρωποκεντρική Κοινωνία» που περιλαμβάνει τις Δημοτικές Πολιτικές Τοπικής Διακυβέρνησης  &  Πολιτικού Πολιτισμού Εμπιστοσύνης:

  1. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου και καθιέρωση της ως βήμα αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες.
  2. Καθιέρωση Διαδικασίας Κοινωνικής Διαβούλευσης για τα σημαντικά ζητήματα δημοτικής πολιτικής με τη χρήση και της ιστοσελίδας του Δήμου.
  3. Προβολή των δράσεων και των σκοπών της ενεργής Κοινωνίας των Πολιτών, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των Σωματείων και όλων των κοινωνικών φορέων που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Σημαντικό βήμα, αλλά όχι κατάληξη σε αυτή την κατεύθυνση η έκδοση του Οδηγού Πολιτιστικών Συλλόγων και Κοινωφελών Φορέων Δήμου Κομοτηνής
  4. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ΚΕΠ μέσα από διαδικασίες πιστοποίησης ISO Δήμου Κομοτηνής το οποίο είναι το πρώτο σε αποδοτικότητα στο Νομό Ροδόπης.
  5. Ολοκλήρωση διαδικασιών και απόκτηση ISO 9001, δηλαδή διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση των προγραμμάτων του Δ’ Κ.Π.Σ.

Στον 2ο Άξονα «Κομοτηνή, Δίκαιη Κοινωνία» που περιλαμβάνει τις Δημοτικές  Πολιτικές Υγείας – Πρόνοιας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού:

  1. Μετεγκατάσταση των διάσπαρτα εγκατεστημένων κοινωνικών υπηρεσιών (Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου, Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, Ιατροκοινωνικό Κέντρο) στο Πολυλειτουργικό Κέντρο. Κατακόρυφη αύξηση εξυπηρετηθέντων συμπολιτών μας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη εν μέρει εξαιτίας της μετεγκατάστασης. (πενταπλασιασμός επωφελουμένων στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο).
  2. Ολοκλήρωση του Προγράμματος αναβάθμισης των υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων  διαμέσου της θεσμοθέτησης νέων Ιατρείων (Σύμβολα, Στυλάριο, Ιάμπολη, Μεσοχώρι, Κεντρική Πλατεία), προσθήκες στο ανθρώπινο δυναμικό  (συμβάσεις έργου με 2 ιατρούς), αποκατάσταση ελλείψεων και προβλημάτων.
  3. Φροντίδα για τους συνανθρώπους μας που δοκιμάστηκαν από προβλήματα και καταστροφές εντός και εκτός του Δήμου (επιδημία ηπατίτιδας στο Αλαν Κογιού, πλημμύρες της 17-18/11, πυρόπληκτοι Ηλείας).
  4. Αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ (150 εξυπηρετούμενα μέλη μετείχαν σε θαλασσινά μπάνια, 200 μέλη σε κατασκηνωτικά προγράμματα,  150 μέλη σε πρόγραμμα λουτροθεραπείας, 10 ημερήσιες εκδρομές, πρόγραμμα σίτισης σε καθημερινή βάση για 35 άπορα μέλη, 17.876 ιατρικές συνταγές ) και βελτίωση υλικοτεχνικής του υποδομής.
  5. Ενέργειες ευαισθητοποίησης της ΔΕΑΚΟ προς τους κατοίκους της Νέας Μοσυνούπολης Κομοτηνής, αλλά και στον ευρύτερο πληθυσμό της πόλης σε θέματα που αφορούν στον αλκοολισμό και άλλων ειδών εξάρτησης με στόχο την πρόληψη εμφάνισης νέων περιστατικών, καθώς την ενημέρωση για τους τρόπους παροχής βοήθειας προς εξαρτημένα άτομα.
  6. Συνέχιση κατασκευής κτιρίου φιλοξενίας και σίτισης απόρων και αστέγων (URBAN).
  7. Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής.
  8. Εφαρμογή προγράμματος συντήρησης διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και εγκαταστάσεων Η/Μ διδακτηρίων (υδραυλικά, φωτισμός, θέρμανση) ύψους 300.000 ευρώ χωρίς κρατική επιχορήγηση
  9. Εργασίες συντήρησης σε όλους τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (σύνδεση δίκτυο αποχέτευσης, πυροπροστασία, έλεγχοι Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) και πλήρης στελέχωση τους προκειμένου να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα πριν την έναρξη λειτουργίας τους τον Σεπτέμβριο.
  10. Διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων για τα παιδιά και τους γονείς των ΠΒΣ και συμμετοχή των παιδαγωγών σε σεμινάρια.
  11. Εξορθολογισμός των Τροφείων των ΠΒΣ με διαβάθμισή τους ανάλογα με το εισόδημα των γονέων.
  12. Επιτυχής έκβαση των διαδικασιών παραχώρησης από το ΔΠΘ προς τον Δήμο έκτασης για την ανέγερση του 10ου Νηπιαγωγείου.
  13. Διοργάνωση εκδηλώσεων και εκδρομών από τα ΚΕΦΟ Θρυλορίου και Ροδίτη.
  14. Αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την έναρξη μετεγκατάστασης σε νέο κτίριο και εξοπλισμός της ώστε να δεχθεί τη δωρεά Θεοχαρίδη. Επίσης προβολή της Βιβλιοθήκης στα παιδιά και τους νέους του Δήμου διαμέσου της διοργάνωσης εκδηλώσεων.
  15. Αναβάθμιση των μουσειακών υποδομών (ανακατασκευή  της Παπαδριελλείου Πινακοθήκης και αποκατάσταση τοιχογραφιών με παράλληλο εξωραϊσμό υπαιθρίου χώρου, εμπλουτισμός εκθεμάτων του Μουσείου Δίντσογλου, εργασίες αποκατάστασης Μουσείου Καραθεοδωρή , διαμόρφωση του πρώην κοινοτικού καταστήματος Πανδρόσου σε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας).
  16. Επιτυχής διοργάνωση από τη ΔΕΠΑΚ των «Ελευθερίων Θράκης 2007» με παράλληλο περιορισμό του κόστους τους (από 500.000 σε 201.000) και μιας σειράς άλλων εκδηλώσεων (Καρναβάλι 2007, συναυλίες, «Ταξίδι με το βλέμμα των παιδιών», Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις).
  17. Επιτυχής διοργάνωση από τη ΔΕΠΑΚ του 1ου Διαβαλκανικού Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής των Ρομ (Balkan  Bus) και καθιέρωση του σε ετήσιο πολιτιστικό φεστιβάλ.
  18. Εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης του ΔΗΠΕΘΕ με το Υπουργείο Πολιτισμού με τρεις θεατρικές παραγωγές (Παιδική Σκηνή, Κεντρική Σκηνή, Θερινή Παραγωγή) και αναβάθμιση των παραλλήλων δραστηριοτήτων του ΔΗΠΕΘΕ (Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και μαθητές λυκείου, Θεατρικό Εργαστήρι, Άτυπο Σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς).
  19. Έναρξη διαδικασιών παραχώρησης της Καπναποθήκης της οδού Γ.Κονδύλη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο Πολιτισμού. Η παραχώρηση έχει ήδη ολοκληρωθεί.
  20. Εργασίες επισκευής και ανάπλασης και ανακατασκευής στις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα γήπεδα του Δήμου (Δημοτικό Στάδιο, Κολυμβητήριο, Υπαίθριο Αθλητικό Κέντρο, Κλειστό Γυμναστήριο, Κατασκηνώσεις Πανδρόσου «Γ.Παπαδριέλλης», εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο του Τ.Δ. Ροδίτη κ.α.).
  21. Επιτυχής διοργάνωση προγραμμάτων άθλησης από τον ΔΟΝΑ (Φιλοξενία Ομογενών Τρίτης Ηλικίας, Πρόγραμμα ανταλλαγής με παιδιά από το Κίρτζαλι Βουλγαρίας), διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (τουρνουά μπάσκετ, ποδοσφαίρου και πόλο, πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου).
  22. Διεύρυνση της συνεργασίας με συμπολίτες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό, την κοινωνική μέριμνα  και τον αθλητισμό  και ενίσχυση της δράσης τους με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Στον 3ο Άξονα  «Κομοτηνή,  Πράσινη Κοινωνία»  που περιλαμβάνει Δημοτικές Πολιτικές Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Μεταφορών & Επικοινωνιών  – Πρασίνου – Πολεοδομίας – Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Διαχείρισης Απορριμμάτων & Καθαριότητας:

  1. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα ευρύτατο, μεγάλο και αποτελεσματικό πρόγραμμα τεχνικών έργων αξίας 10.522.230 €. και 118 συμβάσεων:
   • Σχετικά με τις προμήθειες δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες προϋπολογισμού άνω του 2.000.000 €. στην πλειοψηφία τους από χρηματοδοτήσεις. Ακόμη δρομολογήθηκαν και υλοποιούνται εργασίες συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.000.000 €., διαδικασίες ανάθεσης μελετών προϋπολογισμού 55.000 €. ενώ υλοποιούνται 5 καταρτίσεις συνολικού προϋπολογισμού 435.000 €.
   • Σε σχέση με τα αιτήματα δημοτών, υπάρχουν συνολικά 4.500  αιτήματα, εγγράφως ή τηλεφωνικώς, τα οποία απαντήθηκαν στο σύνολό τους.
   • Για το πρόγραμμα URBAN II. Δρομολογήθηκαν όλες οι υποχρεώσεις μας. Έγινε η επιτυχία του ν+2 για μια ακόμη χρονιά μόνο για την Κομοτηνή από τις τρεις πόλεις που αφορούσε δαπάνες 2.073.440 €. Αναμένουμε τις εγκρίσεις από τη διαχειριστική για τις τελευταίες ενέργειες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπλαση του πάρκου Αγίας Παρασκευής
   • Για το πρόγραμμα ΠΕΠ. Υλοποιήθηκε το έργο διαμόρφωσης οδών και πεζοδρομίων στην Νέα Μοσυνούπολη, και το έργο δημιουργία χώρων αθλητισμού. Μέχρι τέλους Αυγούστου 2008 θα ολοκληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις.
   • Για το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Έγινε η τροποποίηση και έχουν δρομολογηθεί όλες οι προμήθειες και τα έργα. Υλοποιήθηκαν όλες οι απορροφήσεις για το 2007 ύψους 1.820.000 €.  και δρομολογούνται όλες οι ενέργειες του 2008.
   • Έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις ενίσχυσης α) για την δημοτική συγκοινωνία και β) για το κυνοκομείο.
   • Για το Γ.Π.Σ. έχει κατατεθεί η γεωτεχνική μελέτη στο Υπουργείο και έγιναν οι ανάλογες τροποποιήσεις.
   • Σχετικά με την μελέτη μετεγκατάστασης αθιγγάνων αναμένεται η έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου και έχει δρομολογηθεί η απαλλοτρίωση της έκτασης.
   • Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες Τοπικού Ρυμοτομικού για το οικόπεδο που παραχωρήθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία Σχολείου και οι διαδικασίες Τοπικού Ρυμοτομικού για το Πανθρακικό Στάδιο.
   • Για την κυκλοφοριακή μελέτη έχει κατατεθεί η μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
   • Τέθηκε σε λειτουργία το εργαστήριο Η/Υ στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου.
   • Κατατέθηκαν προτάσεις στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 40.000.000 €.
   • Κατατέθηκε πρόταση σε συνεργασία με την ΑΙΧΜΗ ΑΕ για την αστική ανάπλαση της Κομοτηνής 2008-2013 για την περιοχή του κέντρου της πόλης για έργα σχετικά με συγκοινωνία, στάθμευση, δημοτική αγορά, ήπιες παρεμβάσεις και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
   • Κατατέθηκε πρόταση σε συνεργασία με τη ΔΕΑΚΟ για την ένταξη της πόλης σε πανευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων με ποδηλατοδρόμους.
   • Συντελέσαμε στη διαδικασία της προγραμματικής σύμβασης για την Τσανάκλειο και στην τροποποίηση της μελέτης της οποίας η μελέτη εφαρμογής κατατέθηκε πρόσφατα, ενώ εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 1.800.000 ευρώ.
   • Στον τομέα οδοφωτισμού προωθήσαμε όλα τα αιτήματα των συνδημοτών, τις δημοπρατήσεις των έργων για συντηρήσεις και επεκτάσεις δικτύων  και οργανώσαμε τις προμήθειες με δημοπράτησή τους, ενώ γίνεται ανανέωση του δικτύου στην πόλη (περιοχή Π.Τσαλδάρη, Ορφέως και Καισαρείας).
   • Αντιμετωπίσαμε τις έκτακτες  καταστάσεις στον ΧΥΤΑ και αξιοποιήσαμε έκτακτα όλες τις δυνατότητες άμεσης κινητοποίησης για μεταφορά εδαφικού υλικού. Αναθέσαμε την επαναλειτουργία του φρεατίου και του δικτύου επαναλειτουργίας των στραγγιδίων. Έγινε η προμήθεια της μεμβράνης που έχει καταστραφεί και γενικά φροντίζουμε για την αποκατάσταση της λειτουργίας του χώρου. Για τον ΧΑΔΑ έγινε το έργο της ανάπλασης.
   • Ερευνήσαμε για την εξεύρεση χώρου αμμοληψίας και  χώρου εναπόθεσης μπαζών (μπαζότοπος) και συντελέσαμε με διάθεση στοιχείων σε σύνταξη μελέτης μέσω της ΤΕΔΚ.
   • Προχωρήσαμε σε προμήθεια κάδων καθώς και μικρής σκούπας και βυθιζόμενων κάδων, και ερπυστριοφόρου προωθητή για τον ΧΥΤΑ.
   • Ξεκινήσαμε τη διαδικασία απαλλοτρίωσης για την επέκτασή του ΧΥΤΑ.
   • Στον τομέα πρασίνου αντιμετωπίσαμε όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις, προχωρήσαμε και τα δύο έτη σε δημοπρασίες για τις αποχορτώσεις των οικισμών και των μεγάλων πρασιών σε κοπή και κλάδεμα των επικίνδυνων δένδρων και σε αξιοποίηση και νέων πρασιών και δενδροφυτεύσεων (π.χ. Ιωαννίνων και Ήφαιστος). Αντιμετωπίζουμε επίσης όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις των οικισμών.
   • Δρομολογήθηκαν διαδικασίες για την έναρξη ανακύκλωσης στο Δήμο Κομοτηνής, η ανακύκλωση υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει τέλος του 2008.
   • Τέλος από τα σπουδαιότερα έργα μας είναι η επιτυχής αντιμετώπιση του εκτάκτου γεγονότος των πλημμυρών της 17 και 18 Νοεμβρίου 2007, με την πλήρη αντιμετώπιση ζημιών ύψους 350.000 €.
  1. Εφαρμογή προγράμματος  συντήρησης οδικού δικτύου πεζοδρομίων, κτιρίων ευθύνης του Δήμου, Η/Μ -υδραυλικών εγκαταστάσεων πλατειών- πρασιών, δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
  1. Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών οδών Γ. Παπανδρέου, Ε.Αντίστασης (Κοσμόπολις)
  2. Εγκατάσταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών.
  3. Εργασίες πυροπροστασίας στο περιαστικό δάσος Νυμφαίας, (κατασκευή δασικού τρακτεροδρόμου στη θέση Πυροφυλακίου Πανδρόσου, εγκατάσταση πυροφυλακίου).
  4. Εφαρμογή προγράμματος συντήρησης αστικού και περιαστικού πρασίνου.
  5. Λειτουργία Κυνοκομείου και στελέχωση του με κτηνίατρο.
  6. Εφαρμογή προγράμματος συντήρησης αγροτικής οδοποιίας στα ΤΔ Θρυλορίου, Καρυδιάς, Πανδρόσου, Γρατινής, Κοσμίου, Κάλχαντος και Κομοτηνής
  7. Εφαρμογή προγράμματος συντηρήσεων και αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων οικισμών ΤΔ Πανδρόσου, Καρυδιάς, Γρατινής, Θρυλορίου, Κάλχαντος, Σιδηράδων, Στυλαρίου, Κικιδίου, Κοσμίου και της πόλης της Κομοτηνής
  8. Επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού από τη ΔΕΥΑΚ με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αστικών λυμάτων από 53.000 ισοδύναμους κατοίκους σε 79.500 (προϋπολογισμός  4.760.000,00€ με Φ.Π.Α. ενταγμένο στο ΠΕΠ)
  9. Σχεδιασμός και έναρξη του έργου πνοής της αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης ύψους  2.000.000 ευρώ.
  10. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της ΔΕΥΑΚ (Δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης πελατών και τηλεφωνικό κέντρο  με πρόγραμμα   λήψης  παραπόνων  και βλαβών  με παρακολούθηση μέχρι τις επιδιορθώσεις  τους, δημιουργία  οργανογράμματος, ανασύνταξη  Ο.Ε.Υ. και Οργανισμού Δικτύου  Ύδρευσης  και  σύνταξη Κανονισμού  Προμηθειών, πλήρης επάνδρωση όλων των γραφείων και εξοπλισμός τους με σύγχρονα  μηχανογραφικά μέσα, διαδικασία  για πιστοποίηση της ΔΕΥΑΚ ISO  9001).
  11. Πλήρης  επάνδρωση   από προσωπικό και εξοπλισμό του Χημείου  του Βιολογικού Καθαρισμού.
  12. Έναρξη  έργου :  «Διαχείριση  Ιλύος» με καθαρό κέρδος  για την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.    60.000 €.
  13. Πραγματοποίηση αντιπλημμυρικών έργα στη βόρεια πλευρά της πόλης από τη ΔΕΥΑΚ.
  14. Εντατικοποίηση και βελτίωση των υπηρεσιών  Καθαριότητας στην πόλη και τους οικισμούς (οργανωμένες επιχειρήσεις απομάκρυνσης μπαζών και απορριμμάτων, αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, συστηματικός καθαρισμός πλατειών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων πρασίνου).

Στον 4ο Άξονα «Κομοτηνή, Βιώσιμη Κοινωνία» που περιλαμβάνει  Δημοτικές Πολιτικές Οικονομικής  Ανάπτυξης – Απασχόλησης – Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας:

  1. Ουσιαστική ενεργοποίηση της ΔΕΑΚΟ και υλοποίηση από την επιχείρηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη.
  2. Ίδρυση & Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικοοικονομικών Μεγεθών και Αστικών Δεικτών HABITAT από τη ΔΕΑΚΟ.
  3. Σχεδιασμού και της υλοποίηση του Γραφείου Τοπικής Απασχόλησης στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Δήμου Κομοτηνής.
  4. Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για Νέους και Ανάπτυξης της Προσωπικότητας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κατάρτισης για το Γυναικείο Πληθυσμό, Εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και καταπολέμησης του αναλφαβητισμού από τη ΔΕΑΚΟ.
  5. Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του προγράμματος  INTERREG IIIB Archimed Mida «Mediterranean Initiatives – Development in Agriculture» που περιλαμβάνει:
   • χαρτογράφηση των υπαρχουσών αγροτικών δομών
   • μαθήματα εξ αποστάσεως (e-learning) «Αγροτικές περιοχές και μικρές αγροτοβιομηχανίες»
   • συμμετοχή σε φεστιβάλ των άλλων χωρών- εταίρων
   • διοργάνωση  της Γιορτής Ψωμιού,
   • διοργάνωση της εκδήλωσης «Κομοτηνή στην υγειά σου»
   • διοργάνωση της ημερίδας «Παρουσίαση των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής περιόδου»
   • Σύνταξη οδηγού για την προώθηση και βελτίωση των Μεσογειακών αγροτικών περιοχών και τη βέλτιστη οργάνωση των εκδηλώσεων (formal & informal).
  1. Συμμετοχή της ΔΕΤΑΚΟΜ στην έκθεση ”FILOXENIA” στη Θεσσαλονίκη (1-4/11/2007) και συμμετοχή σε πολλές άλλες εκθέσεις και εκδηλώσεις με στόχο την προβολή του Δήμου.
  1. Σημαντική αύξηση των εσόδων της ΔΕΣΚΟΜ, χωρίς αύξηση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους συλλόγους κρεοπωλών και τον σύλλογο κτηνοτρόφων Νομού Ροδόπης.
  2. Φωτισμός Βυζαντινού κάστρου που συμβάλει στην ανάδειξη του σημαντικού αυτού μνημείου.

Στον 5ο Άξονα «Κομοτηνή, Ανταποδοτική Κοινωνία» που περιλαμβάνει Δημοτικές Πολιτικές Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης  – Οργάνωσης – Προστασίας & Ασφάλειας :

  1. Καταγραφή της δημοτικής περιουσίας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίησή της.
  2. Καταγραφή των χρεών και οφειλετών για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη είσπραξή τους.
  3. Αναδιοργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας και κυρίως της ταμειακής.
  4. Εξορθολογισμός εξόδων και δαπανών.
  5. Ανάπτυξη ελεγκτικών μηχανισμών για τη διαχείριση των νομικών προσώπων και του Δήμου με ελέγχους ορκωτών λογιστών για πρώτη φορά στη ζωή του Δήμου.
  6. Στηρίξαμε την κοινωνία, απαλλάξαμε τους συμπολίτες μου που είχαν ανάγκη Α.μ.Ε.Α., άπορους, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες από τα δημοτικά τέλη, μεταξύ των πρώτων σε ολόκληρη τη χώρα,
  7. Στην εφαρμογή της πολιτικής ο «ρυπαίνων πληρώνει» διπλασιάσαμε το κόστος των προστίμων για την καθαριότητα και της χρήσης του ΧΥΤΑ.
  8. Εκπονήσαμε τον Επιχειρησιακό μας Σχεδιασμό για την τριετία 2007-2010, ο οποίος ψηφίστηκε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και περιγράφει το όραμα και το πρόγραμμά μας για τον Δήμο μας για τα επόμενα χρόνια.

Κυρίες και κύριοι

Τα πρώτα βήματα έγιναν. Εμείς δεν τα ξέρουμε όλα, δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδάκι. Κάθε μέρα γινόμαστε καλύτεροι, κάθε μέρα βελτιώνουμε πρώτα από όλα τους εαυτούς μας και κατά συνέπεια το Δήμο.

Εάν μου ζητήσετε μια υπόσχεση αυτή θα είναι η βεβαιότητα ότι σήμερα και αύριο βαδίζουμε σε ένα δρόμο προόδου και ευημερίας, όλοι μαζί, ενωμένοι και ισχυροί, σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή που στο τέλος του έχει την Κομοτηνή που πρωταγωνιστεί ο Άνθρωπος, την Κομοτηνή που αξίζουμε και προσδοκούμε.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s