Η θέση της δημοτικής αρχής για το Επιχειρησιακό Σχέδιο

– Με 16 ψήφους υπέρ και 9 κατά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2010 του δήμου Κομοτηνής.

– Για προχειρότητα στο σχεδιασμό και στην ιεράρχηση των στόχων αλλά και έλλειψη οράματος και λύσεων στα προβλήματα, έκαναν λόγο στη διάρκεια της συνεδρίασης οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου μας αποτελεί για μας ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο δουλειάς, καθώς σε αυτό αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου μας σε όλους τους τομείς, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες, οι απειλές και οι ευκαιρίες. Επίσης το όραμα μας, τα έργα και οι πολιτικές για τα επόμενα χρόνια, αλλά και ο δρόμος για να τα επιτύχουμε. Δεν τελειώνει λοιπόν η δουλειά μας σήμερα με την ψήφισή του.

Αποτελεί προϊόν μιας σύνθετης διαδικασίας, στην οποία αξιοποιήθηκαν η εμπειρία, η επιστημονική γνώση, αλλά και η συμμετοχή των πολιτών, οι ιδέες και οι προτάσεις που κατατέθηκαν μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου, μέσα από επιστολές και από τις τρεις συναντήσεις Κοινωνικής Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν για την εκπόνηση του και τους πολίτες που συνέβαλαν σημαντικά με τις προτάσεις τους.

Για το Δήμο

Υπερψηφίστηκα από την πλειοψηφία των πολιτών του Δήμου Κομοτηνής για να νοικοκυρέψω το Δήμο και να τον οργανώσω όπως αξίζει στο λαό της Κομοτηνής.

Εμείς οι Κομοτηναίοι αξίζουμε περισσότερα από αυτά που είχαμε μέχρι χθες. Με τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, τις στρατηγικές μας επιλογές και τις πολιτικές μας, αλλά και την καθημερινή πρακτική του Δημάρχου, χαράζουμε μια γραμμή. Όλα μέχρι σήμερα ήταν το χθες!

Για την αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση καταψήφισε τον στρατηγικό σχεδιασμό, καταψήφισαν όλες τις προτάσεις μας για τα έργα, καταψήφισε τα έργα που αναμορφώνουν τη γειτονιά, το Δήμο τους οικισμούς μας, αποδεικνύοντας ότι ανήκουν στο χθες, ότι μένουν προσκολλημένοι σε πεπαλαιωμένες πρακτικές που κατέληγαν σε φτωχά αποτελέσματα. Σε συνδυασμό με την απουσία τους από τη Δημόσια Διαβούλευση, όπου έγινε ουσιαστική συζήτηση έχασαν την ευκαιρία να αφήσουν το χθες πίσω τους.

Ο κ. Βαβατσικλής θυμήθηκε να τοποθετηθεί κριτικά στην ψήφιση του Προγράμματος, δηλαδή με δύο μήνες καθυστέρηση από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ψηφίστηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Απείχε από τη διαβούλευση, δεν κατέθεσαν ούτε μία πρόταση και σήμερα θυμήθηκαν να σχολιάζουν και να ζητούν διάλογο. Δεν κατάλαβαν ή δεν θέλησαν να καταλάβουν.

Για την Κομοτηνή του Αύριο….. του 2020

Έχουν παρέλθει οι εποχές που η αναπτυξιακή στρατηγική ενός Δήμου μπορούσε να γίνεται με χωρικό σχεδιασμό αποκλειστικά τα όρια του Δήμου και χρονικό ορίζοντα δύο- τριών ετών. Το επιχειρησιακό σχέδιο σε συνδυασμό με το νέο οργανόγραμμα του Δήμου, την πιστοποίηση των υπηρεσιών μας, την μετατροπή των δημοτικών προσώπων, η μεταφορά του Δημαρχείου στην Τσανάκλειο όλα αυτά είναι αναγκαίες κινήσεις που μεταφέρουν την Κομοτηνή του χθες στη Θράκη του 2020.

Οι Κεντρικοί Άξονες της πολιτικής μας, οι κεντρικοί άξονες του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος

Στο πρώτο άξονα με θεματική «Κομοτηνή Ανθρωποκεντρική Κοινωνία», εντάσσονται δημοτικές πολιτικές, τοπικής διακυβέρνησης και πολιτικού πολιτισμού Εμπιστοσύνης. Σ’ αυτό τον άξονα, στόχος της δημοτικής αρχής είναι η ανάπτυξη της συμμετοχής του πολίτη με απώτερο σκοπό τη δημιουργία της κοινωνίας των πολιτών, η οποία, μπορεί να λειτουργεί αλληλένδετα με την τοπική εξουσία, να συνδιαμορφώνει αποφάσεις και να μετέχει στην εφαρμογή των αποφάσεων.

Στο δεύτερο άξονα με θεματική «Κομοτηνή Δίκαιη Κοινωνία», εντάσσονται οι δημοτικές πολιτικές Υγείας-Πρόνοιας- Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο άξονας αυτός είναι εκείνος που εκφράζει την γενική συλλογιστική με την οποία θα πρέπει να λειτουργεί μια δημοτική αρχή σε ότι αφορά τέτοιου είδους δράσεις. Θα είμαι ο τελευταίος που θα έλεγε ότι έχουμε σήμερα ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο παρέχει υγεία και πρόνοια στους πολίτες του. Σ’ αυτό τον τομέα μπορεί και πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει το ρόλο της.

Η θεματική «Κομοτηνή Πράσινη Κοινωνία» αφορά σε Δημοτικές Πολιτικές Περιβάλλοντος, Ποιότητας ζωής, μεταφορών και επικοινωνιών, πρασίνου, πολεοδομίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων και καθαριότητας. Οι δράσεις μας για το περιβάλλον έπρεπε να έχουν ξεκινήσει χθες. Οι δράσεις που έχουν προταθεί μπορούν να εμπλουτιστούν εξαιτίας των υψηλών χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ και την ελληνική πολιτεία.

Η θεματική «Κομοτηνή Βιώσιμη Κοινωνία» αφορά στις δημοτικές πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Οι στόχοι της Λισσαβόνας εμπεριέχονται σε αυτόν τον άξονα. Μιλάμε για καινοτομία, στήριξη της επιχειρηματικότητας, νέες τεχνολογίες, χωρίς όμως αυτά να έρχονται σε αντίθεση με το περιβάλλον, με τον προηγούμενο άξονα.

Τέλος, ο πέμπτος άξονας με τίτλο «Κομοτηνή ανταποδοτική Κοινωνία» αναφέρεται σε δημοτικές πολιτικές διοίκησης και αυτοδιοίκησης, οργάνωσης, προστασίας και ασφάλειας. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και σε μία περίοδο όπου αξίες αμφισβητούνται η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να πάει μπροστά, γιατί κι εδώ έχει ένα καθορισμένο στόχο, τον πολίτη στην καθημερινότητά του.

Τα Μεγάλα Έργα που προωθούμε

Για τη Νέα Δημοτική Αρχή της Κομοτηνής, μεγάλα έργα χαρακτηρίζονται εκείνα που συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας.

Ως τέτοια χαρακτηρίζω τα νέα Δημοτικά Ιατρεία, τα οποία σχεδιάζουμε να εντάξουμε σε μια ενιαίας Λειτουργικής Δομής που περιλαμβάνει το Ιατρικοκοινωνικό Κέντρο και τα 21 Δημοτικά Ιατρεία ως «Ιατρικοκοινωνικό Κέντρο Κομοτηνής».

Ο διπλασιασμός των χώρων πρασίνου και αθλοπαιδιών, η αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, η βελτίωση του φωτισμού και της οδοποιίας αλλά πρωτίστως η διαμόρφωση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στους οικισμούς του Δήμου, στα χωριά μας συνιστούν τα μεγάλα έργα για την Δημοτική μας πολιτική.

Παράλληλα, η ίδρυση του Γραφείου Καθημερινότητας, μιας ολοκληρωμένης μονάδας υποδοχής και διαχείρισης των αιτημάτων των δημοτών αλλά και παρακολούθησης της ποιότητας και του χρόνου ανταπόκρισης του Δήμου σε αυτά συνιστά μια δομή που θα αλλάξει την ίδια τη σχέση Δήμου – Πολίτη, θα την μετατρέψει από σχέση δυσπιστίας σε σχέση εμπιστοσύνης και σιγουριάς.

Τέλος η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με τα ολοκληρωμένα προγράμματα ενίσχυσης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, παλιννοστούντες, αθίγγανοι, ΑΜΕΑ, και η ανάπτυξη του κοινωνικού επιχειρείν θα βάλουν τον θεμέλιο λίθο για την διαμόρφωση μιας πόλης, ενός Δήμου σύγχρονου και πρωτίστως ανθρώπινου.

Όλα αυτά τα καταψήφισαν οι συνάδελφοι της Μειοψηφίας, καταψήφισαν όλα τα έργα σε οικισμούς και γειτονιές της Κομοτηνής. Αντιπολίτευσης. Κυρίως δεν συζήτησαν, δεν κατέθεσαν επιχειρήματα αλλά μηδενιστικά απέρριψαν τον διάλογο.

Όλοι κρινόμαστε και εμείς και εσείς. Εμείς από το έργο μας αλλά εσείς από την άρνησή σας να συμβάλετε εποικοδομητικά στην πορεία του τόπου.

Επίλογος

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Δήμου Κομοτηνής είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας, οι ικανοί και εργατικοί Κομοτηναίοι.

Γι’ αυτό όλο το πλέγμα των πολιτικών μας αποβλέπει στην εδραίωση ενός ποιοτικού, κοινωνικού, οικονομικού και διοικητικού συστήματος, που θα εξασφαλίζει τη Δημοκρατία, την Ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας εύρυθμης κοινωνίας πολιτών, και στην οικοδόμηση μιας πόλης όπου πρωταγωνιστεί ο Άνθρωπος, μιας Κομοτηνής που πρωταγωνιστεί στη Θράκη, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια.

Έχουμε σχέδιο ρεαλιστικό πραγματιστικό, με χρονοδιάγραμμα και κοστολόγηση.

Κάνουμε το όραμα πράξη!

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: