ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Εν μέσω ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων λόγω των Ελευθερίων που βρίσκονται στο φόρτε τους, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης κλήθηκε να συζητήσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση και τις σχετικές εισηγήσεις των παρατάξεων προς την ΚΕΔΚΕ.
Μιλάμε για έναν νέο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, για συνενώσεις Δήμων και Νομαρχιών, αρμοδιότητες και πόρους και πολλές άλλες αλλαγές αναφορικά με το ρόλο και το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακολουθούν τα δελτία τύπου με τις θέσεις των παρατάξεων ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ και ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. Τις θέσεις των υπολοίπων τις αναμένουμε…

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Άποψη της δημοτικής παράταξης «Νέα Πορεία»

επί των προτεινόμενων θέσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Κομοτηνή 8 Μαΐου 2008

Η ΚΕΔΚΕ με τις προτάσεις τις, προσεγγίζει το θέμα έγκαιρα και με τη δέουσα σοβαρότητα που αυτό έχει. Αξιοποιεί παράλληλα την εμπειρία της από τον προηγούμενο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και κυρίως το εκλεκτό επιστημονικό δυναμικό του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος να ανοίξει ο δρόμος για την Ελλάδα της Αποκέντρωσης, της Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας της συμμετοχής.

Με την πρόταση που καταθέτει η ΚΕΔΚΕ για αυτοδιοικητική διαβούλευση ζητά να κατοχυρωθεί:

Ο διττός χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προεχόντως μεν ως θεμελιώδους δικαιώματος έκφρασης της «τοπικής δημοκρατίας» και της «τοπικής αυτονομίας», παράλληλα όμως και ως ιδιότυπου διοικητικού θεσμού που συνδέεται στενά με την κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση, με την οποία συναποτελεί μια «λειτουργική ενότητα». Η υιοθέτηση μιας τέτοιας πρότασης από την κυβέρνηση θα σηματοδοτήσει, ουσιαστικά και συμβολικά, την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ρόλος της οποίας ασφαλώς δεν είναι μόνον η διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων που έχουν τοπικό χαρακτήρα (για τις οποίες άλλωστε, έχει ήδη το «τεκμήριο αρμοδιότητας») αλλά όλων των δημόσιων υποθέσεων που προσιδιάζουν στο ιδιαίτερο χαρακτήρα της και στην άμεση δημοκρατική της νομιμοποίηση.

Η αναδιάταξη των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης με την ενίσχυση των δήμων (και τον χαρακτηρισμό τους σε περιφερειακά κέντρα, σε αστικά κέντρα νομαρχιακού επιπέδου, σε ημιαστικά κέντρα, σε ΟΤΑ της υπαίθρου) και τη ρητή, πλέον, αναφορά στο ότι ο Β’ βαθμός Αυτοδιοίκησης θα οργανώνεται σε επίπεδο Περιφέρειας ενώ προβλέπεται και η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

Η γενναία φορολογική αποκέντρωση ώστε οι ΟΤΑ να μπορούν να καθορίζουν όσο και να εισπράττουν φόρους και τέλη, πέραν των ανταποδοτικών, υπό την αυτονόητη, βέβαια προϋπόθεση ότι ο νομοθέτης θα καθορίζει, με νόμο – πλαίσιο, αφενός τα κριτήρια (ιδίως της χωρικής και κοινωνικής συνοχής) και αφετέρου της γενικές αρχές και κατευθύνσεις της τοπικής φορολογικής πολιτικής. Παράλληλα προβλέπεται με επιτακτικότητα η δέσμευση ότι δεν θα είναι δυνατή, η ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ χωρίς την ταυτόχρονη πρόβλεψη των αναγκαίων πόρων.

Πιστεύουμε ως «Νέα Πορεία», ότι οι προτεινόμενες θέσεις της ΚΕΔΚΕ επιφέρουν αρκετές και σημαντικές αλλαγές στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, γι’ αυτό και τις υιοθετούμε.

Εκείνο που κατά την άποψη μας απαιτείται πλέον, είναι η ρητή εξουσιοδότηση για ενέργειες της ΚΕΔΚΕ προς τον συνταγματικό νομοθέτη, ώστε να απονεμηθούν στους αλλοδαπούς, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα πολιτικά δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανάδειξη αυτοδιοικητικών αρχών. Καθώς και η δυνατότητα των δημάρχων και αντιδημάρχων να υποβάλλουν υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές χωρίς την υποχρέωση παραίτησης από το αξίωμα τους, αλλά με την αναπλήρωσή τους κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Ο επικεφαλής της παράταξης
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
Τάσος Βαβατσικλής

Η θέση της «Νέας Εποχής» για τη Διοικητική Μεταρύθμιση όπως εκφράστηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η παράταξή μας εκτιμά ότι η αναγκαία συζήτηση για μια ουσιαστική δημοκρατική μεταρρύθμιση στη χώρα μας «άνοιξε» από την κυβέρνηση για προφανείς λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, με σκοπό 1) να συντηρεί η κυβέρνηση την εικόνα της «μεταρρυθμιστικής δύναμης» και του μεταρρυθμιστή πρωθυπουργού 2) για δημοσιονομικούς λόγους, 3) για να ελέγχει πιο εύκολα την αυτοδιοίκηση. Επιπλέον άνοιξε με υποκριτικό τρόπο. Διότι είναι μεγάλη υποκρισία ανοίγει τη συζήτηση η κυβέρνηση για τη «Διοικητική μεταρρύθμιση» και την ίδια ώρα να ρυθμίζει τα θέματα της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 με τον πιο συγκεντρωτικό και αντιδημοκρατικό τρόπο. Να εξοβελίζει την Αυτοδιοίκηση από κάθε στοιχειώδη συμμετοχή.

Όπως επίσης δείχνει τις προθέσεις της όπου αρνείται να αποδώσει στην αυτοδιοίκηση τους θεσμοθετημένους πόρους και τους πόρους που είναι αναγκαίοι για να επιτελεί τις υφιστάμενες αρμοδιότητές της.

Για την παράταξή μας «Διοικητική Μεταρρύθμιση» σημαίνει πρώτα απ’ όλα δημοκρατική και αποκεντρωτική μεταρρύθμιση των διοικητικών δομών του κράτους προς την αυτοδιοίκηση αφού πρώτα αποσαφηνιστεί ο επιτελικός ρόλος του κράτους και οι αρμοδιότητες που αυτό θα κρατήσει.

Ουσιαστικές προϋποθέσεις για μια δημοκρατική διοικητική μεταρρύθμιση είναι:

1) Να είναι αυτή συνολική και να καλύπτει την κεντρική κρατική και αποκεντρωμένη διοίκηση και την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση από κοινού και όχι να είναι αποσπασματική που θα περιορίζεται μόνο σε συνενώσεις Δήμων και Νομαρχιών.

2) Να γίνει πλήρης εφαρμογή του άρθρου 102 του Συντάγματος. Διότι Διοικητική Μεταρρύθμιση χωρίς επάρκεια πόρων στην Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του ενιαίου δημοσιονομικού συστήματος για να ασκεί όλες τις αρμοδιότητές της είναι απαράδεκτη.

Επιμένουμε σε μια προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση και ανακατανομή των πόρων προς όφελος της Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του ενιαίου δημοσιονομικού συστήματος. Είμαστε αντίθετοι σαφώς με την επιβολή νέων φόρων και την μετατροπή της Αυτοδιοίκησης σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό.

3) Να είναι δημοκρατική. Οι αλλαγές να αποσκοπούν στην εμβάθυνση της δημοκρατίας να διασφαλίζουν τη συμμετοχή των πολιτών και την επί της ουσίας άσκηση της τοπικής δημοκρατίας. Και να αναβαθμίζουν τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης σε βάρος των μονοπρόσωπων.

4) Να καθιερωθεί το εκλογικό σύστημα της Απλής Αναλογικής σε όλες τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης.

5) Να καταργηθεί α) Η κρατική Γ.Γ. των Περιφερειών, β) όλες οι αποκεντρωμένες μονοκλαδικές δομές του Υπουργείου στις περιφέρειες και τους Νομούς.

6) Η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση στη νέα θεσμική της διάρθρωση πρέπει να έχει αιρετά πολιτικά όργανα και στους Νομούς και στις Περιφέρειες με σαφώς καθορισμένους πολιτικούς ρόλους, αρμοδιότητες και πόρους και στα δύο εσωτερικά επίπεδα.

7) Η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση αποτελεί β΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης.

8) Να τροποποιηθεί ο Νόμος 3614/2007 «δια τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 4η προγραμματική περίοδο 2007-2013» και να ανατεθεί στη δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση η διαχείριση των περιφερειακών προγραμμάτων της Δ΄ προγραμματικής περιόδου.

9) Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης αλλά και μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης πρέπει να διέπεται από τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της τοπικής αυτονομίας.

10) Να δημιουργηθεί ανεξάρτητη αρχή ελέγχου Αυτοδιοίκησης, η οποία να ασκεί μόνο έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης.

11) Μια διοικητική μεταρρύθμιση πρέπει να τη συνοδεύει ένας νέος καταστατικός Χάρτης -; Κώδικας για κάθε βαθμό Αυτοδιοίκησης.

Χωρίς τη διασφάλιση αυτών των βασικών προϋποθέσεων, δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε μια ψευδώνυμη μεταρρύθμιση η οποία θα οδηγήσει την Αυτοδιοίκηση σε απορύθμιση. Διότι αυτή ουσιαστικά θα οδηγήσει στη μείωση των οικονομικών πόρων προς την αυτοδιοίκηση και την απομάκρυνση της από το λαϊκό και κοινωνικό έλεγχο. Επιπλέον θα συνεχίσουμε να είμαστε αντίθετοι σε κάθε κυβερνητική προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: